<em id="5p35l"></em>

      <address id="5p35l"><nobr id="5p35l"></nobr></address>

      <form id="5p35l"></form>

      KEND?N?Z?
      GEFORCE?
      ?LE ?DüLLEND?R?N

      YAPAY ZEKA, SA?LIK SEKT?RüNDEK? U? S?STEMLERE GET?R?L?YOR

      EGX platformunda ?al??an NVIDIA Clara, hasta ba??nda kullan?lan cihazlarda ger?ek zamanl?, güvenli ve ?l?eklenebilir yapay zekadan faydalan?lmas?n? sa?l?yor.

      茄子福利app下载-官方网站

      NVIDIA ve Teknoloji Liderlerinden Olu?an Bir Ekip GPU H?zland?rmal? Arm Sunucular? Tasarlayacak

      ?e?itli HPC Mimarilerini ??eren Yepyeni Bir ?a?

      CEO JENSEN HUANG SUPERCOMPUTING 2019’DA SAHNEYE ?IKACAK

      Jetson Xavier NX

      Dünyan?n Tümle?ik ve U? Sistemlere Y?nelik En Kü?ük Yapay Zeka Süper Bilgisayar?

      Ma?aza

      RTX. It’s On.

      Yapay Zeka ile desteklenir. Jetson Nano ile gü?lendirilir.

      Ba??ms?z her ?ey i?in tümle?ik platform

      Hizlanin. Sava? ba?ladi.

      Oyun

      I??te ray tracing

      GeForce taraf?ndan desteklenen yüksek FPS’li oyun deneyimi.

      GeForce ile yeni y?l?n keyfini en üst düzey oyun deneyimiyle ??kar?n.

      GeForce RTX Oyun Dizüstü Oyun Bilgisayarlari.

      Yapay Zeka Haberleri

      E?itim, Anlam ??karma ve NLP model büyüklü?ü alanlar?nda ger?ekle?tirilen devrimlerle, dünya etkile?imli yapay zekaya bir ad?m daha yakla??yor.

      NVIDIA ve Red Hat telekomünikasyon sekt?rüne gü?lü 5G ?zellikleri getiren ortakl???n? duyurdu.

      NGC üzerindeki GPU Operat?rü ve Helm grafikleri, kurulu?lar?n u?, veri merkezi, bulut ve hibrit platformlar?nda da??t?m ger?ekle?tirmesine yard?m ediyor.

      GPU h?zland?rmal? 5G telekomünikasyon uygulamalar? olu?turun ve da??t?n.

      Veri Merkezinde AI

      ?ster 8 saat ister 80 saniye olsun, NVIDIA AI platformu  son MLPerf testlerinde üstün performans sergiledi.

      Python ?zellikli NVIDIA DGX-2?, bir saat i?inde 20 milyon al?m sat?m simülasyonu ?al??t?rarak geriye d?nük test konusunda yeni bir kalite düzeyine imzas?n? att?.

      Dünyan?n ?nde gelen iki HPC ?irketi birle?iyor.

      NGC, GPU h?zland?rmal? Yapay Zeka'y? daha da ileriye ta??mak i?in geli?iyor.